Reglementen 2020

BORA VAS O.T.R.T. 2018 FIA
Algemeen reglement BORA VAS reglement rallycross 2020 Clubkampioenschap 2019 Art 279 Techniche reglementen
  VAS Algemene voorschriften Challenge Art 253 Safety Equipment
Technisch reglement 2019      
Helmen VAS aanpassing reglemnt art 10 Sporting regulations
      Lijst gehomologeerde wagens