Aanvragen licenties 2019

De medische formulieren staan online onder " formulieren "
Ook de aanvraag formulieren voor een VAS vergunning staan 2019 online.

Aanvraag Internationale en Nationale licenties 2019
Op 25 jan 2019 hebben wij onze jaarlijkse pilotenvergadering.

Net als vorige jaren kunnen Internationale en Nationale licenties enkel nog online worden aangevraagd.
Als O.T.R.T. willen wij deze aanvraag  voor U weer in orde brengen.
Om ons in staat te stellen uw aanvraag online aan te vragen hebben wij uw gegevens nodig.
Piloten welke in het verleden reeds lid waren van OTRT zullen kortelings van ons een schrijven krijgen met daarin een formulier met alle gegevens die ons gekend zijn.
U kan deze  dan goed nazien en eventueel ontbrekende of foutieve gegevens te wijzigen.


Verder moet er nog een medisch onderzoek gebeuren door een erkende sportdokter ( zie lijst van erkende dokters hierboven onder medische formulieren)
Dit medische formulier dient u gedeeltelijk zelf in te vullen, de rest wordt ingevuld door de dokter.
Bezorg ook dit medische formulier aan ons samen met de foto en het aanvraagformulier lidmaatschap OTRT.

Soorten licenties Nationaal
International Rallycross en Autocross        400 € 
National Rallycross RX    240 €    Supercars, Super 1600 & Touring Cars
National Rallycross RX-Stage   85 €     Deze licentie is voldoende voor de SuperNationals  ( ook voor buitenlandse wedstrijden )

Aanvraag VAS vergunning
Indien u niet beschikt over een aanvraag formulier voor een VAS vergunning kan u die hierboven afprinten.
Vul dit aanvraag formulier volledig in en bezorg het ons terug samen met het medische formulier
Voor een eerste aanvraag van een VAS licentie moet er nog een recente pasfoto worden bijgevoegd.
O.T.R.T. moet het aanvraagformulier VAS nog voorzien van een clubstempel.

Kostprijs
- VAS licentie rallycross   categorie B of A4 is  85 €        categorie A3 is 95 €
- Nationale licentie   85€    -    240€    -    400€  afhankelijk van de gekozen vergunning
- Lidkaart O.T.R.T.     25€

Betaling kan gebeuren via overschrijving op de rekening van O.T.R.T
O.T.R.T. Jef Claesenstraat 72 2360 Oud-Turnhout
Rekening nr  733-3362898-35
IBAN : BE 57 7333 3628 9835   BIC :  KREDBEBB

Indien er nog vragen zijn neem gerust even contact op